PORTSUGAR® 2020 » Programma & Registratie » Regels/Reglement

PORTSUGAR® - verordening

(Goedgekeurd op de CLUPAC-bestuursvergadering gehouden op 11 januari 2014)

 

Artikel 1 - Doelstellingen en aard

1 - PORTSUGAR® is een jaarlijkse bijeenkomst van verzamelaars van suikerpakketten, georganiseerd door CLUPAC - Portuguese Club of Collectors of Sugar Packets, in overeenstemming met onze statuten en onze eigen procedureregels, beide goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering van CLUPAC.

 

2 - Het doel van PORTSUGAR® is om de uitwisseling van suikerverpakkingen tussen de deelnemers mogelijk te maken, en ook om het socialiseren onder verzamelaars van suikerpakketten te bevorderen

 

Artikel 2 - Organisatie

1 - Het organisatiecomité (hierna "CO" genoemd) wordt elk jaar goedgekeurd door de raad van bestuur; het omvat ten minste één van zijn directeuren.

2 - De CO legt de Raad uiterlijk drie maanden na de goedkeuring en een eindverslag, inclusief financiële uitvoering, binnen 45 dagen na de vergadering een activiteitenplan voor.

3 - Alle overtollige materiaal geproduceerd voor PORTSUGAR®, evenals eventuele restanten aangeboden door de deelnemers, zal worden geleverd aan de raad van bestuur.

4 - CO zal op de Raad reageren en de activiteiten staken na levering van het overtollige materiaal en de presentatie en goedkeuring van het eindverslag.

 

Artikel 3 - Ontvankelijkheid

1 - Alle verzamelaars van suikerpakketten, al dan niet leden van CLUPAC, die de registratieperiodes respecteerden, worden toegelaten tot PORTSUGAR®.

1.1 - De registratie kan worden gemaakt:

 

• "online";

• het verzenden van het registratieformulier (door het te printen vanaf ...) per brief of e-mail naar de Club

 

1.2 - Registratie wordt alleen bevestigd met een betalingsbewijs

1.3 - Er zijn twee registratieperioden: de eerste periode, tussen 1 april en 31 mei; en een tweede periode tussen 1 juni en 5 september.

1.4 - Als de registraties van de eerste periode de maximale limiet van de plaats bereiken, wordt de tweede periode niet geopend.

1.5 - In elk van de perioden wordt de datum / tijd van registratie altijd vermeld.

1.6 - Als registraties de maximale limiet van de plaats hebben overschreden, zullen overtollige registraties in afwachting zijn van de situatie, in geval van intrekking.

 

2 - Elke verzamelaar kan maximaal drie begeleidende partners meenemen. Het grote publiek heeft mogelijk ook toegang tot de vergaderruimte in termen die door de CO worden bepaald. Deze voorwaarden moeten goed worden uitgelegd, zowel in het registratieformulier als in de vergaderruimte, op een prominente plaats.

 

3 - De CO en het bestuur behouden zich het recht voor om toe te treden tot PORTSUGAR®, van wie dan ook.

 

4 - Het is de verantwoordelijkheid van de CO, na het Management te hebben gehoord, de definitie van de bedragen die in rekening moeten worden gebracht voor zowel de registratie als het reductiepercentage voor de leden.

 

Artikel 4 - Exploitatie

1 - Elke verzamelaar heeft recht op een tafel waar hij al het geschikte materiaal met betrekking tot het verzamelen van suikerpakketten kan tonen.
2 - Het materiaal dat aan de tafels wordt weergegeven, kan worden omgewisseld, behalve wanneer deelnemers hun overtollige pakketten op een tafel zetten en rondlopen langs de andere tafels. Deze situatie moet goed worden geïdentificeerd.
3 - CLUPAC keurt het kopen en verkopen van pakketten niet goed. Wie deze regel niet respecteert, moet de vergadering onmiddellijk verlaten. Andere boetes vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur.
4 - De sets met suikerpakketten geproduceerd voor PORTSUGAR® worden geleverd aan de verzamelaar die:
• heeft deelgenomen aan de vergadering, lid of niet; De begeleidende partners hebben geen recht op de sets.
• betaalde hun registratie maar kon niet komen vanwege een speciale reden, maar alleen tot de 90ste dag na het evenement;
• zijn lid van de Club maar hebben deze nooit ontvangen, dit kan niet gebeuren vóór 2-3 jaar na het evenement.

5 - Deelnemers die tot 5 september opgeven, krijgen al hun betaling terug. Na deze datum garandeert het organisatiecomité om logistieke redenen niet dat de betaalde bedragen worden terugbetaald.

6 - Elke buitengewone activiteit die tijdens de PORTSUGAR® kan plaatsvinden, zal onderworpen zijn aan voorschriften die door de CO worden bepaald.

7 - CO en het management zijn niet verantwoordelijk voor de beveiliging van de activa van de deelnemers, begeleidende partners en bezoekers.

 

Artikel 5 - Weggelaten en twijfelachtige zaken

De weglatingen en / of twijfelgevallen worden opgelost door de directie, luisteren naar de actoren en in overeenstemming met de beginselen van deze verordening. Als het niet mogelijk is om dit tijdig te doen, is het het Organiserend Comité dat de beslissing zal nemen.

 

[texto-artigo-06@regulamento@portsugarbase]

 

 

Gelieve alle verplichte velden in te vullen!